O Nas

   "KRIO – SERWIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      63-430 Odolanów ul.Krotoszyńska 146

  • Regon 251518099
  • NIP 6222439946
  • Kapitał zakładowy :  504.000,00 zł - opłacony w całości.

    Działa na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS:0000095442 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

   DZIAŁALNOŚĆ

    Usługi konserwacyjne, przeglądy, naprawy i remonty oraz produkcja wg. zamówień i dostarczonej dokumentacji.

   MISJA FIRMY

SZANOWNI PAŃSTWO.


   "KRIO – SERWIS" Sp. z o.o. w Odolanowie rozpoczeło działalność 2 maja 2002 roku. Jest spółką założoną przez grupę pracowników, powstałą w wyniku działań restrukturyzacyjnych PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział Zakład Odazotowania Gazu KRIO w Odolanowie. Zatrudnieni pracownicy będący udziałowcami wyróżniają się ponad 25 letnim doświadczeniem wykonywania prac objętych zakresem działalności Spółki.
   "KRIO – SERWIS" pragnie stale podnosić wartość i poziom firmy poprzez zapewnienie komfortu działania swoim klientom za pośrednictwem dostarczenia im kompleksowych usług o najwyższych standardach jakości i najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, poprzez realizację misji:

NIEZAWODNOŚĆ DZIAŁANIA I SATYSFAKCJA KLIENTA SUKCESEM "KRIO – SERWIS"


   Mając przekonanie, że rynek odbiorców urządzeń i instalacji przemysłu energetycznego i chemicznego w Polsce będzie się dynamicznie rozwijać, firma "KRIO – SERWIS" chce być wiodącym dostawcą usług montażu, remontów, przeglądów i konserwacji, oraz zabezpieczenia i utrzymania eksploatacji urzdzeń dla klientów krajowych jak również istotnym eksporterem dla klientów europejskich, stosując najwyższe standardy jakości wykonania usług, najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w połączeniu z wysoką sprawnością obsługi klienta oraz atrakcyjnością oferowanych cen wykonywanych usług.
   Jakość obsługi i świadczonych usług stanowią priorytety działań i są wizytówką firmy. Posiadamy wdrożony i systematycznie doskonalony System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego.
   Doświadczona i dobrze wykształcona kadra, o kwalifikacjach zgodnych z profilem prowadzonej działalności, to podstawowy filar działalności, a równocześnie nadzieja realizacji kierunków rozwojowych.
   W działalności preferujemy stosowanie innowacyjnych form działania i partnerskiej współpracy z partnerami o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i rynkach europejskich, pozwalających na uzyskanie rekomendacji i autoryzacji przedstawicielskich producentów krajowych i zagranicznych.


   Zapraszamy do współpracy i zapewniamy udzielenie wyczerpującej informacji lub oferty na każde zapytanie klienta.

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu,
mgr inż. Jerzy Śmigiel

X